Sinh-Hoạt Thn-Hữu

 1. DU NGOẠN XUYN BANG US80  (06/2006)

 2. Cn-Sự-09 Họp-Mặt tại San Jose, California (2005)

 3. TH Nguyễn-Vn-Thnh (CST09), Little Saigon (2007)

 4. LỄ CỚI CON "TUẤN NHEO " (CST-9)

 5. D Vn Hải (CS9) lễ thnh hn trỡng nam

 6. Họp Mặt San Jos: Thn hữu Nguyễn Vn ỉnh (CS9)

 7. Viết cho nhau: "Ti Tìm Việc ở Mỹ" (Tn Thất Hoằng, CS8)

 8. DU LỊCH CHAPA, VN (08/2006)

 9. TH Hong Vn Thạc về VN (3/2008)

 10. Thm Grand Canyon, Arizona,  (H 2008)

 11. H 2009 (Toronto)

 12. Những Hình Ảnh Kh Qun

 13. TH Hồ-Vn-Giải (CS-9), Cali (03/10/09)

 14. Du-ngoạn: Rừng Thng Quốc-Gia (Sequoia)

 15. D-Vn-Hải Du-H Sydney (12/01/10)

 16. In Memory of our Beloved Son

 17. Our Son's Life

 18. Hồ-Vn-Giải (CS9) thm Pereth (Australia)

 19. Trần-Cẩm-Thnh thm Little Saigon (H 2011)

 20. Anh-Chị Trng-Thị-Tiến thm Little Si-Gòn (21/04/2012)

 21. 10-Ngy Vòng Quanh ịa-Trung-Hải (06/1012)

[ trang chnh ]

Th từ, bi vở v ý kiến xin gởi về TruongCDDH@gmail.com hoặc phutho68@gmail.com