LỊCH-SỬ TRƯỜNG CAO-ĐẲNG ĐIỆN-HỌC

 

Lời giới thiệu:

 

Kể từ ngày thành lập (năm 1957) cho đến khi đổi tên rồi bị giải thể (30 tháng 4 năm 1975), Trường Cao Đẳng Điện Học trực thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ (Sài G̣n). Trường đă đào tạo được 942 sinh viên, chia ra như sau: 15 khóa Kỹ Sư Điện (KSĐ), 3 khóa Kỹ Sư Điện Tử (KSĐT), 15 khóa Cán Sự Điện (CSĐ) và 15 khóa Cán Sự Điện Tử (CSĐT).  Trong số các khóa học, khóa KSĐ15, KSĐT3, CSĐ15 và CSĐT15 bị gián-đoạn do biến-cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 nên chưa được cấp bằng tốt-nghiệp. Sau đây là chi tiết về trường Cao Đẳng Điện Học.

Huy-hiệu của TTQGKTPT

 

 

 

 

 Vị-trí TCDDH và TTQGKT ngày nay (2009)

Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ được thành lập theo sắc lệnh số 213/SLGD vào ngày 29 tháng 6 năm 1957 (trừ trường Cao Đẳng Hóa Học, thành lập 1964) . Trung tâm gồm có năm trường:

 

Trường Cao Đẳng Công Chánh

 

Trường Kỹ Sư Công Nghệ

Trường Việt Nam Hàng Hải

 

Trường Cao Đẳng Hóa Học

Trường Cao Đẳng Điện Học

 

Trường Cao Đẳng Điện Học

 

Trường Cao Đẳng Điện Học là hậu-thân của Trưng Vô Tuyến Đin (TVTĐ), trước kia tọa-lạc trong khuôn-viên Trường Trung-Học Petrus-Kư, do ông Đinh Quang Chiêum Giám Đc (Vị GĐ/TVTĐ cuối cùng trước khi được cải danh thành TCĐĐH là ông Trần Văn Sách). Trường CĐDH được thành lập theo nghị định số 408 GD, ngày 17 tháng 9 năm 1957. 

 

Vị Giám Đc đâu tiên của Trưng Cao Đẳng Đin Học Giáo Nguyễn Khắc Nhẫn (1957-1964), lúc đó ông c̣n rất trẻ (mới 26 tuổi).  Chúng tôi cũng được kễ lại:  Thầy NKNhẫn là người đă bỏ nhiều công sức trong việc tổ chức, điều hành và phát triễn TCĐĐH, trong thời kỳ phôi thai.

 

Chương tŕnh giáo dục của trường CĐĐH đưc chia làm hai phân-khoa:  Phân-khoa Cao-Đng đào tạo Kỹ-Sư Điện và phân khoa Trung Cấp đào tạo  Cán-Sự Điện và Cán-Sự Điện-Tử. 

 

Đến năm 1969 th́ phân khoa Cao Đng có thêm Ban Kỹ Sư Điện Tử. Ban này ra đi do sắc lệnh số 135/ SL, ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1972.  Cũng do nghị đnh này, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ được đổi tên là Học Viện Quốc Gia Kỹ Thuật (HVQGKT) và chỉ đào tạo Kỹ Sư mà thôi.  

 

Sau đó, theo sắc lệnh số 069/SLGD, ngày 10 tháng 3 năm 1973, hai ban Cán Sự Điện và n Sự Điện Tử của trường Cao Đẳng Điện Học được đổi thành Trường Đại Học Chuyên Nghiệp Trung CấpTrường Cao Đẳng Điện Học tồn tại đến năm 1974 th́ trở thành Ngành Điện của trường Đại Học Kỹ Thuật, trực thuộc Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức (Viện-Trưỡng đầu-tiên là GS/ TS Đỗ-Bá-Khê). Măi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 th́ chấm-dứt cùng với sự sụp-đổ của chế-độ Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

Về cơ sở th́ trước năm 1963 Trường Cao Đẳng Điện Học chỉ gồm toà nhà một tầng lầu (h́nh chữ L) toạ lạc ngay bên trái, từ cổng đi vào TTQGKTPT.  Trường được chia làm hai dăy với 5 pḥng trang bị thành những pḥng thí nghiệm và cơ xưởng: 

 1. Pḥng Động Cơ Điện

 2. Pḥng Thí Nghiệm Điện

 3. Pḥng Thí Nghiệm Điện Tử

 4. Pḥng Trắc Quang

 5. Xưởng Ráp và Sửa Chữa Vô Tuyến Điện 

Do chương tŕnh viện trợ của Pháp, khu Lambert được xây cất năm 1965.  Khu Lambert, toạ lạc ngay bên phải từ cổng vào của TTQGKTPT, gồm 7 pḥng thí nghiệm và cơ xưởng: 

 1. Pḥng Điện Học

 2. Pḥng Nghiệm Chứng

 3. Xưởng Điện Lượng Kế

 4. Xưởng Quấn Dây

 5. Xưởng Nối và Tiếp Điện

 6. Xưởng Thiết Trí

 7. Xưởng Đường Dây

Đến năm 1969, nhờ sự vận động của thầy Cung Tất Cường, nguyên Giám  Đốc TCĐĐH, trường đă có thêm ban Kỹ Sư Điện Tử.  Đồng thời, hai pḥng thí nghiệm nữa được thiết lập (nâng tổng số pḥng thí nghiệm và xưởng cùa TCĐĐH lên là 14 pḥng): 

 1. Pḥng Thí Nghiệm Viễn Thông

 2. Pḥng Thí Nghiệm Điện Toán và Điện Cơ

Các thầy cùa Trung Tâm Quốc-Gia Kỹ Thuật đảm nhiệm việc giảng dạy các môn căn bản năm thứ nhất và thứ nh́ của Ban Kỹ Sư, cho cả trung tâm.  Cũng theo lời của thầy Cường, thầy Nguyễn Khắc Nhẩn đă đóng góp rất nhiều công sức trong việc xây dựng và phát triển Trường Cao Đẳng Điện Học.

 


Sưu tầm bỡi: TH Vơ Thị  Minh Nguyệt, CSĐ 9

(Viết theo lời kể lại của thầy Cung Tt Cường, Giám Đốc Trường Cao Đẳng Điện HọcSài G̣n, ngày 11 tháng 1 năm 2006)

(Bổ túc chi tiết về GĐ/TCĐĐHG đầu tiên, thầy Nguyễn Khắc Nhẫn, bởi nhóm chủ trương trang TCĐĐH, ngày 10/10/2006)

Chương Tŕnh Lambert

    

I  MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP:

 

Ư thức được trách nhiệm nặng nề của người chuyên viên Điện trước sự cơ giới hóa kỹ nghệ, phải luôn luôn theo giỏi một kỹ thuật càng ngày càng tinh vi hơn, Trường Cao Đẳng Điện Học thuộc Trung Tâm Quốc Gia kỹ Thuật đă mở một Ban Tu Huấn Chuyên Viên Điện với sự viện trợ của Điện Lực Pháp qua phái bộ Viện Trợ Kinh Tế và Kỹ Thuật Pháp, theo thỏa ước kư ngày 7 6 1963 giữa Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật và Phái Bộ Viện trợ Kinh Tế và kỹ Thuật Pháp tại Việt Nam. Ban Tu Huấn thông thường cũng được gọi là Trung Tâm Lambert đă được trang bị dụng cụ và theo một đường lối giáo dục giống như những Trung Tâm Mẫu ở Pháp như Gurcy Le Chatel, La Pérollière, Soissons, Saint Tulle... do đ́ện lực Pháp thành lập để huấn luyện và tu nghiệp chuyên viên các cấp bực, các hạng tuổi và các thành phần từ thợ chuyên môn đến kỹ sư của chính cơ quan này.

 

Ông Lambert, Tổng Thanh Tra Điện Lực Pháp, người cha đẻ những Trung Tâm, đă thấy rằng mỗi học viên đều có một tiềm năng mà chính họ không biết, Ông đă t́m cách tạo một khung cảnh thuận tiện về vật chất cũng như tinh thần, giúp cho họ phát huy được tiềm năng đó đến chổ nẩy nở toàn diện, để khi ra trường trở thành người chuyên viên với đầy đủ năng lực. Ông đă thành công và được sự hưởng ứng nồng nhiệt của một số đông Quốc Gia trên thế giới: Hiện nay có 20 trung tâm Lambert ở Nam Mỹ, 3 ở Âu Châu, 20 ở Phi Châu, 3 ở Trung Đông, 7 ở Cực Đông (trong đó đă kể Việt Nam).  Từ ngày thành lập đến nay ngoài sự đào tạo 5 khóa Cán Sự Điện với 160 Cán Sự tốt nghiệp, Ban Tu Huấn đă giúp huấn luyện 6 khóa thợ chuyên môn cho Điện Lực Việt Nam, Xi Măng Hà Tiên, Bộ Cựu Chiến Binh, với tổng số 200 thợ chuyên môn.

 

II. NHIỆM VỤ:

 

Trước ngày thành lập Ban Tu Huấn, chương tŕnh giảng dạy để đào tạo Kỹ Sư và Cán Sự Điện  của Trường Cao Đẳng Điện Học quá trừu tượng, không đáp ứng nhu cầu kinh tế của xứ sở, thiếu việc chuẩn bị chọn người chuyên viên điện đi vào nhiệm vụ tương lai. Việc bổ túc cho chương tŕnh này, nhứt là phần thực tập rất cần thiết.

 

Ngoài ra trước sự khan hiếm nhơn lực, nền công kỹ nghệ Việt Nam rất cần nhiều thợ chuyên môn. Những người thợ này phải được huấn luyện nhanh chóng, riêng biệt cho mỗi xí nghiệp với một chương tŕnh học uyễn chuyễn, tùy thuộc nhu cầu cấp bách của từng xí nghệp. Hơn nữa, trong các xí nghiệp vẫn c̣n nhiều nhân công không xuất thân từ một trường chuyên nghiệp nào cả, mà khả năng chỉ là kinh nghiệm lâu năm trong công việc. Nếu những người đó được tu nghiệp trong lănh vực chuyên môn, họ sẽ nắm vững được những kỹ thuật tân tiến, am hiểu được các định luật và hiện tượng mà họ đă áp dụng lâu nay, họ sẽ không làm việc một cách máy móc nữa và hiệu xuất của họ sẽ tăng nhiều.  Do đó nhiệm vụ của ban Tu Huấn là:

 • Bổ túc việc huấn luyện thực hành và kỹ thuật học trong chương tŕnh giảng dạy sinh viên kỹ Sư và Cán Sự của Trường Cao Đẳng Điện Học cho sát với thực trạng Công Kỹ Nghệ Việt Nam.

 • Huấn luyện các học viên do các xí nghệp tuyễn chọn (hoặc do Ban Tu Huấn tổ chức tuyển chọn giúp các xí nghiệp gởi đến), thành thợ chuyên môn để phục vụ trong những ngành nhứt định, tùy theo nhu cầu của xí nghiệp.

 • Tu nghiệp cho cho những thợ đă từng phục vụ trong các xí nghiệp nhưng chưa từng được huấn luyện chuyên môn, hoặc khả  năng chuyên môn c̣n khiếm khuyết.

 • Huấn luyện thành Phụ Tá Cán Sự những nhân viên ưu tú do xí nghiệp tuyễn chọn từ hai hạng nói trên (2, 3), trong chương tŕnh thăng tiến (Promotion) của xí ngh́ệp.

III. CƠ SỞ HIỆN HỮU:

 

Ban tu huấn gồm 3 ṭa nhà thuộc trường Cao Đẳng Điện Học tọa lạc trong phạm vi Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ. Diện Tích: 2500 m2 gồm 9 pḥng, xưởng trang bị đầy đủ máy móc và dụng cụ thức tập cho học viên.

 • Pḥng Điện Học nghiệm chứng (54 m2):  Được trang bị dụng cụ thí nghiệm để nghiệm chứng các định luật và hiện tượng về điện kỹ thuật trong  phần lư thuyết. Một giảng đường (162 m2   80 chổ) với một bảng thí nghiệm loại Gurcy Le Chatel để ráp nối các mạch điện với các máy đo (thay v́ dùng phấn để vẽ mạch điện trên bản đen) và một máy chiếu phim giáo khoa cũng trực thuộc pḥng Điện Học Nghiệm Chứng.

 • Pḥng an toàn và cấp cứu (54 m2):   Có dụng cụ để dạy an toàn lúc khai thác các hệ thống đ́ện hoặc máy chay điện và cấp cứu.

 • Pḥng Phương Pháp (54 m2):    Được trang bị các bảng kiểm soát dùng để điều hành và tổ chức các lớp học. Trực thuộc pḥng này c̣n có:

  Pḥng kỹ nghệ họa.

  Pḥng tài liệu sư phạm (54m2) nơi xuất bản các tài liệu học tập.

  Kho chứa vật liệu dành cho học viên (64m2)

  Thư viện ( 27 m2)

  Văn pḥng (54 m2)

   Pḥng tắm, vệ sinh (120 m2)

 • Xưởng nối tiếp điện (81m2):   Trang bị để dạy thiết trí ánh sáng, các máy gia dụng, động cơ điện.

 • Xưởng đường dây (162 m2):   Trang bị để dạy kéo dây, khai thác và bảo tŕ các đường dây hạ thế và trung thế, các trạm biến điện. Trực thuộc xưởng này c̣n có hệ thống thực tập ngoài trời (hê; thống điện tra,m biến đ́ện, cá gian nhà nhỏ để thực tập câu điện v.v,,,) độ 2500 m2 . X ưởng c̣n có một kho riêng (135 m2).

 • Xưởng quấn dây (210m2):   Trang bị để dạy cách quấn dây, sửa chửa các loại máy chạy điện.

 • Xưởng điện năng kế (24m2):   Trang bị để dạy bắt, điều chỉnh và so mẫu các điện năng kế.

 • Xưởng điều Vận và T́m hỏng (81m2):   Trang bị để dạy bắt, so mẫu các relais, dạy điều vận các hệ thống phát điện và t́m hỏng.

Phần lớn dụng cụ và máy móc do Điện Lực Pháp viện trợ. Tổng số chi phí ước lượng là 350.000 NF. Cơ sở được xây cất hoàn tất năm 1963 với sự trợ cấp của Bộ Công Chánh (quỷ phụ thu) với 7.000.000 $VN.

 

Trong tương lai Ban tu Huấn sẽ được trang bị thêm một “Pḥng Kiểm Soát Tổng Quát” tất cả các hệ thống điện của Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật và một “Xưỡng dụng cụ điện” để tăng cường chương tŕnh huấn luyện chuyên nghiệp.


Sưu tầm bỡi TH Vơ Thị Minh Nguyệt, CSĐ9

Soạn thảo bởi: Ông Lư Công Văn, người Phụ trách Chương Tŕnh Lambert, trước năm 1975

(Viết lại theo tài liệu chính thức cung cấp bởi thầy Cung Tất Cường, ngày 5 tháng 2 năm 2006)

 

Thư từ, bài vỡ và ý kiến xin gởi về cho TruongCDDH@gmail.com hoặc phutho68@gmail.com

Cập nhật 01/20/2007