SV Khóa Kỹ-Sư Điện 6 (1962-1966)

  1. ĐIỆN HẠT NHÂN

  2. ĐIỆN NHIỆT HẠCH HẠT NHÂN

  3. NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

  4. HỆ THỐNG DÂY CAO THẾ

  5. KINH TẾ

Vietnam Location

[ trang chính ]

TS Nguyễn Khắc Nhẫn,

Nguyên Cố vấn Nha kinh tế, d báo, chiến lược EDF Paris,

             GS Viện kinh tế, chính sách năng lượng Grenoble,

             GS Trường Đại học Bách khoa Grenoble.


 

 

       Bài viết của GS Tiến Sĩ Nguyễn Khắc Nhẫn (GĐ đầu tiên của TCĐĐH)       

                             về Thủy Điện và Điện Hạt Nhân ở Việt Nam                          

I.     ĐIỆN HẠT NHÂN

II.    ĐIỆN NHIỆT HẠCH HẠT NHÂN (Electricité de Fusion, Dự Án ITER)

III.  NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

IV.  HỆ THỐNG DÂY CAO THẾ

V.    KINH TẾ

 

Thư-từ, bài-vở và ý-kiến xin gởi về TruongCDDH@gmail.com hoặc phutho68@gmail.com