NhữngNgườiĐMất

(tnhđếnngy15/02/2010)

 
HọChữ_Lt

Tn

Ngy_SinhNơi_SinhNgy Tốt_NghiệpKha_HọcChức-VụTnh_Trạng
HồHongHải01/03/1938Si gn12/04/1960CSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1990)
LChTrường00/00/1938Chu đốc21/03/1961CSĐ2Sinh-Vin(đ mất ở Virginia, 2000)
TrầnVănMăng02/10/1941Ty ninh16/04/1962CSĐ3Sinh-Vin(đ mất tại VN, 15/1/2009)
PhạmDuySử12/05/1939Chợ lớn16/04/1962CSĐ3Sinh-Vin(đ mất 4/2006 tại Daytona, Ohio, USA)
PhanCungKỉnh20/01/1939Tn an16/04/1963CSĐ4Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 2004)
ĐoKimQuan16/09/1944Long an15/05/1964CSĐ5 (KSCC)Sinh-Vin(đ mất ngy 28/12/2007 tại Sydney, Australia)
NguyễnVănn08/04/1943Ninh thuận15/05/1964CSĐ5Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1964)
HThanhBạch02/11/1944Mỹ tho00/05/1966CSĐ7Sinh-Vin(đ mất ở Texas, 2001)
NguyễnVănChấp15/12/1945Thủ dầu một00/05/1966CSĐ7Sinh-Vin(đ mất ở California,1987)
NguyễnVănChn05/10/1945H nam00/05/1966CSĐ7Sinh-Vin(đ mất ở Texas, 1980)
TrầnVănKhch25/11/1942Mỹ tho00/05/1966CSĐ7Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1999)
TrầnVĩnhLệnh02/10/1948Thừa thin24/6/1967CSĐ8, KSĐ11Sinh-Vin(đ mất ở California, 1992)
NguyễnThanhLim08/01/1943Cambodge04/22/1968CSĐ9Sinh-Vin(mất tại Si-Gn, Việt-Nam năm19??)
PhạmVănMinh16/10/1945G cng04/24/1968CSĐ9Sinh-Vin(mất trước năm 1975, tai-nạn xe-hơi tại đo An-Kh, Việt-Nam)

Trương

Văn

Triệu

06/07/1948

G cng

05/06/1968

CSĐ9, KSCC

Sinh-Vin

(đ mất, 24/05/2009.tại G-Cng, Việt-Nam)

NguyễnThếCận20/10/1947Thi lan08/07/1969CSĐ10Sinh-Vin(đ mất ở Si gn,1990)
BiĐức05/10/1948Nam định08/07/1969CSĐ10Sinh-Vin(đ mất tại VN, 18/4/2009)
PhạmVănThnh15/06/1949Si gn08/07/1969CSĐ10Sinh-Vin(đ mất,Si Gn?, Khoảng 2004)
BiKimNgọc05/08/1939Gia định16/4/1962CSĐT3, KSĐT1Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1992)
HồKimHoa15/08/1945Ninh thuận15/5/1964CSĐT5Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1997)
BiiQuốc15/04/1948Si gn04/08/1968CSĐT9Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1997?)
HongĐạiB24/08/1937Quảng bnh21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1970?)
PhĐứcĐiền25/05/1932H nội21/03/1961KSĐ1, GSThỉnh-giảng(đ mất ở Si gn, 2004)
NguyễnHữuĐộ30/11/1936H nội21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Illinois, 1998)
NguyễnXunGiểm20/12/1929Hải phng21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Ohio, 2003)
DươngThiệuHiễu23/09/1926H nội21/03/1961KSĐ1, GSThỉnh-giảng(đ mất ở Montreal, 1999)
Vĩnh Kỳ28/12/1921H tĩnh21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Texas, 2001)
NguyễnMạnhLinh05/09/1936Hưng yn21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Minnesota, 1983)
PhanTrungNghĩa02/03/1931Cần thơ21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Cần thơ, 2004)
ĐỗTrọngPhc02/05/1935Bắc ninh21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở New York, 1990)
TrầnĐnhThơm12/3/1933Gia định21/03/1961KSĐ1Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1993)
NgQuThiều10/03/1921Qui nhơn21/03/1961KSĐ1, GSThỉnh-giảng(đ mất ở Virginia, 1998)
NguyễnXunGiểm20/12/1929Hải phng21/03/1961KSĐ1, GSThỉnh-giảng(đ mất ở Ohio, 2003)
HongĐạiB24/08/1937Quảng bnh21/03/1961KSĐ1, GSThỉnh-giảng(đ mất ở Si gn, 1970?)
ThiKếKhoa27/12/1935Phan thiết16/04/1962KSĐ2Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1979)
PhanXunHng16/10/1928H tĩnh16/04/1963KSĐ3, GSThỉnh-giảng(đ mất ở California, 2000)
LHữuPhước   KSĐ3Sinh-Vin(đ mất tại Orange County, 10/01/2010)
NgVănPhương01/08/1936Thừa thin16/04/1963KSĐ3Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1987)
TrầnVănLong19/07/1940Gia định15/05/1964KSĐ4Sinh-Vin(đ mất ở California,1994)
Trần Đinh03/03/1942Thừa thin14/05/1965KSĐ5Sinh-Vin(đ mất ở Virginia, 9/2005)
NguyễnNgọcHồ26/04/1942Đ lạt14/05/1965KSĐ5Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1987)
TrầnVănLời27/10/1939Ty ninh14/05/1965KSĐ5Sinh-Vin(đ mất ở Ty ninh,1974)
NguyễnĐnhCừ13/04/1943Phan thiết00/05/1966KSĐ6Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1966)
CaoMạnhCh05/11/1942Hải phng24/06/1967KSĐ7Sinh-Vin(đ mất ở Vũng tu, 1969)
Nguyễn Cương04/09/1941H nội24/06/1967KSĐ7Sinh-Vin(đ mất ở Đ lạt, 1972)
LTấnHiệp02/01/1939Kiến ha24/0 6/1967KSĐ7Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1991)
L Bạch19/05/1945Nam vang04/08/1968KSĐ8Sinh-Vin(đ mất tại Thủ-Đức, Việt-Nam, 1972)
TriệuCngQuay19/04/1945Chợ lớn04/08/1968KSĐ8Sinh-Vin(đ mất ở Arizona, 1998)
NguyễnQuangTự13/05/1946Ninh bnh04/08/1968KSĐ8Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1997)
PhạmThinA09/09/1946Bnh định08/07/1969KSĐ9Sinh-Vin(đ mất ở Đơn dương,1987)
TrươngVănTc23/04/1944Si gn08/07/1969KSĐ9Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1995)
HongThnhKiếm28/04/1947Mường khương00/05/1971KSĐ11Sinh-Vin(đ mất ở Si gn,1981)
TrầnVĩnhLệnh2/10/1948Thừa thin00/05/1971KSĐ11, CSĐ8Sinh-Vin(đ mất ở California,1992)
TnThấtHa20/08/1948Huế26/06/1972KSĐ12Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 19??)
BiiQuốc15/04/1948Si gn26/06/1972KSĐ12, CSĐT9Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 19??)
TrầnVănKhch25/11/1942Mỹ tho06/07/1973KSĐ13Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1999)
NguyễnVănĐạogin-đoạn (30/04/1975)KSĐ18Sinh-Vin(đ mất ở Việt-Nam)
PhạmNgọcTrảnggin-đoạn (30/04/1975)KSĐ15Sinh-Vin(đ mất ở Việt-Nam)
BiKimNgọc05/08/1939Gia định06/071973KSĐT1, CSĐT3Sinh-Vin(đ mất ở Si gn, 1992)
TrầnBạchThiểu  gin-đoạn (30/04/1975)KSĐT14Sinh-Vin(đ mất ở Việt-Nam)
Chu Honh    Thường-trực(đ mất tại Si-Gn, Việt-Nam, 2002)
CungTấtCường G Cng  Gim-đốc Trường Cao-Đẳng Điện-Học(đ mất ở Si Gn, Việt Nam, 14/12/2007)
BiKimNgọc05/08/1939Gia định06/07/1973KSĐT1, CSĐT3Thường-trực(đ mất ở Si gn, 1992)
PhạmVănKhắn   GS?(đ mất tại Php, 24/10/2007)
NguyễnTrungTrinh   GSThỉnh-giảng(đ mất tại Php. 11/01/2009)
NguyễnHữuMinh   GSThỉnh-giảng(đ mất tại San Jose, California, 16/02/2010)